• EDI

    eli Electronic Data Interchange eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) on yrityksen y-tunnuksesta rakennettu tunnus, jota voidaan käyttää myös verkkolaskutusosoitteena. Tunnus muodostuu Suomessa aina seuraavasti; 0037 (= Suomen maatunnus) + yrityksen y-tunnus, ilman väliviivaa, esim; 0037XXXXXXXXX.

  • SSCC

    eli sarjatoimitusyksikkökoodi on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään logististen yksiköiden tunnistamiseen. SSCC:n avulla yritykset voivat seurata jokaista logistista yksikköä tehokkaasti läpi koko toimitusketjun.