• ajopiirturi

    on laite, joka piirtää ajopiirturikiekolle kuvaajaa ajoneuvon nopeudesta ajan suhteen. Ajopiirturi on lakisääteisesti pakollinen kuorma- ja linja-autoissa. Digitaalisessa ajopiirturissa tiedot tallentuvat kuljettajakortille. (lähde: wikipedia.fi) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014 säädetään tarkemmin ajopiirtureista.

  • ajopiirturi, analoginen

    tai mekaaninen ajopiirturi eli digitaalista ajopiirturia edeltävä ajopiirturi malli, jossa ajo- ja lepoaikatiedot piirtyvät ajopiirturilevylle.

  • kuljettajakortti

    lue digitaalinen ajopiirturikortti.