SCR-järjestelmä

on typen oksidien poistojärjestelmä ja pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Se parantaa dieselmoottorin lämpöhyötysuhdetta. Käynnistämisvaiheessa SCR-järjestelmä tekee useita testejä, joilla varmistutaan järjestelmän normaalitoiminnasta. Vian, tai esimerkiksi urea-vesi-liuoksen loputtua järjestelmä rajoittaa moottorin vääntömomenttia lainsäädännön…

SCR-katalysaattori

asennetaan dieselmoottoreiden pakoputkistoon. Katalysaattori toimii urea-vesi-liuoksella, jota suihkutetaan pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria.

moottorin hyöytysuhde

ilmaisee kuinka paljon polttoaineen energiasisällöstä moottori pystyy hyödyntämään mekaanisena työnä. Esimerkiksi dieselmoottorin hyötysuhde on 35-46 % ja tarkoittaa että vain sen verran polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyötykäyttöön. 65 – 54…