DGR

eli Dangerous Goods Regulations  – Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina.