dekanewton

on voiman yksikkö Newtonin SI- järjestelmän kerroin 101. Yksi dekanewton vastaa siis kymmentä Newtonia. Käytännössä 1 daN voidaan muuntaa noin 1 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia….

daN

eli dekanewton; lue Rahtarin matikka ja fysiikka osa 3; kertoimet / Nimellis- ja murtolujuus