• dekanewton

    on voiman yksikkö Newtonin SI- järjestelmän kerroin 101. Yksi dekanewton vastaa siis kymmentä Newtonia. Käytännössä 1 daN voidaan muuntaa noin 1 kg voimaksi, kun lasketaan esimerkiksi kuorman sidontaan vaadittavia voimia. Näin ollen nimellislujuudeltaan 2000 daN liinaa voidaan pitää 2000 kg liinana. lue: taustatietoa kuorman varmistuksen fysiikasta