turvallisuuskilpi

on CSC-turvallisuushyväksynnän osoittava, hyväksyttyyn konttiin kiinnitettävä kilpi. (111/1999)

suurkontti

tarkoittaa konttia, joka ei täytä pienkontin määritelmää tai CSC-sopimuksen tarkoittamaa konttia, jonka pohjan ulkokulmien rajaama pinta-ala on joko a. vähintään 14 m² (150 neliöjalkaa (ft²) tai b. vähintään 7 m²…

CSC-sopimus

tarkoittaa kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) julkaisemaa kansainvälistä sopimusta turvallisista konteista (the International Convention for Safe Containers, Geneve 1972) muutoksineen. (111/1999)