• CSI

    eli criticality safety index. Lue kriittisyysturvallisuusindeksi.

  • kriittisyysturvallisuusindeksi

    1.2.1 lyhenne CSI (criticality safety index) tarkoittaa radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa fissiiliä ainetta sisältävälle kollille, lisäpäällykselle tai kontille määriteltyä CSI-arvoa. Tätä arvoa käytetään yhdessä pidettävien kollien, lisäpäällyksien tai konttien lukumäärän valvonnassa. (vertaa; kuljetusindeksi) 5.1.5.3.3 Jokaisen lisäpäällyksen ja kontin kriittisyysturvallisuusindeksi on määritettävä (5.1.5.3). Määritys tapahtuu laskemalla kollien CSI-arvot yhteen. Samaa menetelmää on…