• arvo, COD-

    eli Chemical Oxygen Demand); lue kemiallinen hapenkulutus ja biologinen hapenkulutus

  • kemiallinen hapenkulutus

    (COD) (Chemical Oxygen Demand) mittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. COD-arvo antaa paremman kuvan orgaanisten aineiden määrästä verrattuna BOD-arvoon (biologinen hapenkulutus). (lähde: ymparisto.fi)