kemiallinen hapenkulutus

(COD) (Chemical Oxygen Demand) mittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. COD-arvo antaa paremman kuvan orgaanisten aineiden määrästä verrattuna BOD-arvoon (biologinen hapenkulutus). (lähde: ymparisto.fi)

COD-arvo

eli Chemical Oxygen Demand); lue kemiallinen hapenkulutus ja biologinen hapenkulutus

BOD-arvo

biochemical oxygen demand; lue biokertyvyystekijä.