CMR-rahtikirja

 eli Contract for the International Carriage of Goods by Road on kansainvälinen autorahtikirja.

CMR

eli Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route eli Tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskeva yleissopimus. (50/1973)