• CMR

    eli Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route eli Tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskeva yleissopimus. (50/1973)

  • rahtikirja, CMR-

     eli Contract for the International Carriage of Goods by Road on kansainvälinen autorahtikirja.