CLP-vaaralausekkeet

eli CLP-asetukseen ja varoitusmerkkeihin liittyvät vaaralausekkeet; CLP-vaaralausekkeet

suurlipuke

on ajoneuvoon kiinnitettävä luokkakohtainen varoituslipuke (kyltti), kun vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetut määräykset tätä vaativat. Suurlipukkeet vaaditaan säiliö-, räjähdysaine-, irtotavara- ja 7-luokan kuljetuksille, jolloin ne on asennettava molemmille sivuille ja taakse….

palava

(F) (Flammable) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään aineen luokituskoodiin kirjaimella F.

GHS

Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals) eli GHS on YK:n alaisuudessa kehitetty kokonaisuus. Järjestelmä luokittelee kemikaalit (aineet ja valmisteet) sisäisten ominaisuuksien perusteella ja käyttää yhdenmukaistettuja vaaraviestintäelementtejä,…

kuljetusmerkinnät

määräytyvät kansainvälisten ja kansallisten kuljetusmääräysten mukaan. Jokaisella kuljetusluokalla on omat varoituslipukkeet ja ajoneuvon suurlipukkeet.

CLP-varoitusmerkki

on kemikaalien varoitusmerkki. Kemikaalit pitää merkitä CLP-asetuksen vaatimusten mukaisesti aina EU:hun tuotaessa tai ennen myymistä tai vastikkeetta luovuttamista. Merkinnöistä vastaa kemikaalin toimittaja, eli valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai myyjä. HUOM! Kuljetusmerkinnät…

CLP

eli Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures