• CEMT

    eli (Conférence Européenne des Ministres des Transports). lue CEMT-lupa

  • CEMT-lupa

    tarkoittaa Euroopan liikenneministereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetuslupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan kuormaus- ja lastauspaikan välillä (24.5.2017/320). (traficom.fi) Lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta kaikkien CEMT-valtioiden välillä. CEMT-lupa hyväksytään kuljetuslupana kahdenkeskiseen ja kolmannen maan liikenteeseen kaikissa CEMT-jäsenvaltioissa. Lupa tarvitaan, kun jäsenvaltion ajoneuvo kuormataan tai kuorma…

  • sopimus, CEMT-

    on Brysselissä vuonna 1953 tehty Euroopan kuljetusministerikonferenssia (CEMT) koskeva pöytäkirja. (52/1977)