CE-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja…