CAS-numero

on CAS tunnistenumerojärjestelmän kemikaalille annettu, väliviivalla erotettu, kolmiosainen numerosarja. Esimerkiksi veden CAS-numero on 7732-18-5.

CAS

eli (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.