bred last

on erikoiskuljetusajoneuvoissa käytetty kyltti, joka merkitsee ylileveää kuljetusta.