• bred last

    on erikoiskuljetusajoneuvoissa käytetty kyltti, joka merkitsee ylileveää kuljetusta.