kemiallinen hapenkulutus

(COD) (Chemical Oxygen Demand) mittaa orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta kemiallisissa reaktioissa. COD-arvo antaa paremman kuvan orgaanisten aineiden määrästä verrattuna BOD-arvoon (biologinen hapenkulutus). (lähde: ymparisto.fi)

COD-arvo

eli Chemical Oxygen Demand); lue kemiallinen hapenkulutus ja biologinen hapenkulutus

BOD-arvo

biochemical oxygen demand; lue biokertyvyystekijä.

biologinen hapenkulutus

eli BOD (biochemical oxygen demand) tarkoittaa hapen kulumisnopeutta luonnonvesissä veden pieneliöiden hajottaessa orgaanista (eloperäistä). BHK ilmoitetaan usein BOD7 -arvona. Se on laboratorio-oloissa tapahtuva seitsemänpäiväisen hapenkulutuksen suuruus mikrobien hajottaessa vedessä olevaa…