BOD-arvo

biochemical oxygen demand; lue biokertyvyystekijä.

biokertyvyystekijä

(BCF) (bioconcentration factor) mittaa aineen kykyä kertyä eliöön. Biokertyvyystekijä voidaan määrittää kokeellisesti esimerkiksi kalalle ja se mittaa ominaisuutta paremmin. Aine tulkitaan mahdollisesti biokertyväksi, jos kalan BCF ≥ 500. Ilmaistaan yleensä…

BCF

eli bioconcentration factor; lue biokertyvyystekijä.