säteilyannos

kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa, eli ihmisen saamaa säteilyannoksen määrää. Se ilmoitetaan yksiköllä, jonka nimi on sievert. Annos ilmoitetaan usein sievertin tuhannesosina eli millisieverteinä (mSv) tai miljoonasosina eli mikrosieverteinä (µSv)….

sievert

(Sv), lausutaan siivert, on SI-järjestelmän mukainen säteilyannoksen yksikkö, jolla ilmoitetaan ihmisen saaman säteilyannoksen määrä ja terveydellinen haitta. Yhden sievertin henkilöannoksen arvioidaan aiheuttavan ihmisessä kuolemaan johtavan syövän tämän elinaikana noin 5…

Bq

tarkoittaa radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikköä. Lue becquerel.

becquerel

lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel…

annosnopeus

ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). (lähde: stuk.fi) Annosnopeus radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa vastaavaa säteilyn annosnopeutta ilmaistuna yksiköllä millisieverttiä tunnissa (mSv/h) tai…