• annosnopeus

  1.2.1 tarkoittaa ympäristöannosekvivalenttia tai tarvittaessa suuntaa-antavaa annosekvivalenttia aikayksikköä kohti mitattuna kyseeseen tulevassa kohdassa. Säteilyturvakeskus Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h). (lähde: stuk.fi) Annosnopeus radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa tarkoittaa vastaavaa säteilyn annosnopeutta ilmaistuna yksiköllä millisieverttiä tunnissa (mSv/h) tai mikrosieverttiä tunnissa (µSv/h).

 • becquerel

  lyhenne (Bq), joka lausutaan ”bekrel”, on radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö. 1 Bq tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerel on myös SI-järjestelmän mukainen yksikkö. Becquerelin kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi kilobecquerel (kBq), joka on tuhat becquerelia, ja megabecquerel (MBq), joka on miljoona becquerelia. Kuljetettavissa kolleissa on aktiivisuuden merkintä, joka ilmoitetaan gigabecquerel…

 • Bq

  tarkoittaa radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikköä. Lue becquerel.

 • sievert

  (Sv), lausutaan siivert, on SI-järjestelmän mukainen säteilyannoksen yksikkö, jolla ilmoitetaan ihmisen saaman säteilyannoksen määrä ja terveydellinen haitta. Yhden sievertin henkilöannoksen arvioidaan aiheuttavan ihmisessä kuolemaan johtavan syövän tämän elinaikana noin 5 %:n todennäköisyydellä. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,7 mSv vuodessa. Kerrannaisyksiköitä ovat esimerkiksi millisievert (mSv), joka on sievertin tuhannesosa ja…

 • säteilyannos

  kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa, eli ihmisen saamaa säteilyannoksen määrää. Se ilmoitetaan yksiköllä, jonka nimi on sievert. Annos ilmoitetaan usein sievertin tuhannesosina eli millisieverteinä (mSv) tai miljoonasosina eli mikrosieverteinä (µSv). (lähde: stuk.fi) ks. sievert, annosnopeus, becquerel