ryhmän B vaaralliset aineet

1.9.6.4 Tieliikenneasetuksessa esitetty liikennemerkki n:o 318 yhdessä lisäkilven n:o 849 kanssa käytettynä koskee taulukossa mainittujen vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa (ns. läpiajokielto, ryhmä B).

ryhmän A vaaralliset aineet

1.9.6.3 Tieliikenneasetuksessa esitetty liikennemerkki n:o 318 yhdessä lisäkilven n:o 848 kanssa käytettynä koskee taulukossa mainittujen vaarallisten aineiden kuljetuksia (ryhmä A).

kuljetuskielto

Vaarallisten aineiden kuljetuskielto osoitetaan liikennemerkillä nro. 318. Liikennemerkkiä täydennetään lisäkilvellä. Lue A-VAK ja B-VAK.

alueellinen kuljetusrajoitus

Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa…

yleinen kuljetusrajoitus

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai kuormaamista koskevin…

B-VAK

eli läpiajokielto (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 849) rajoittaa läpiajoa, mutta mahdollistaa merkin vaikutusalueelle siirtymisen purkamista tai lastausta varten. Koskee ainoastaan kuljetuksia yli vapaarajan.  

A-VAK

eli kuljetuskielto (kielto- ja rajoitusmerkki nro 318 ja lisäkilpi nro 848) vaarallisten aineiden kuljetus näin merkityllä alueella ehdottomasti kielletty. Koskee kuljetuksia yli vapaarajan.