• kolli, A-tyypin

    on peruskollin ohella yleisimmin käytetty kollityyppi. Sitä voidaan käyttää aktiivisuuksille, jotka eivät ylitä A1 – tai A2 -arvoja. Jos sisältönä on fissioituvaa ainetta, tyyppimerkintä on AF. Tyypillisiä kuljetettavia aineita ovat radioaktiiviset lääkevalmisteet sekä teollisuuden mittalaitteiden säteilylähteet suojuksineen. Siirrettävillä mittauslaitteilla laitteen kotelo tai säteilysuojus voi olla suunniteltu siten, että se täyttää…