kontti

on standardoitu kuljetusyksikkö. Kontti tarkoittaa kuljetusvälinettä (nostettava kuormatila tai muu vastaava rakenne, joka on riittävän kuja toistuvaan käyttöön ja suunniteltu tavarankuljetukseen eri kuljetusmuodoissa ilman välillä tapahtuvaa kuorman purkamista. Varustettu ahtausta…