ATP-todistus

on puolueettoman kolmannen osapuolen antama asiakirja siitä, että kuljetusväline täyttää ATP-sopimuksen vaatimukset. (lähde: kylmaketju.fi)

ATP-sopimus

eli (Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports) on kansainvälinen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksesta ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva…