TIR-carnet

on yksi passitus menetelmä ja tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Sitä käytetään, kun tullaamatonta tai unionitavaraa kuljetetaan EU:n ulkopuolelle toiseen TIR-yleissopimuksen maahan tai sellaisen kautta takaisin EU:hun. Pelkästään unionin…

passitus

on tullaamattoman tavaran kuljetusta tullien välillä.

ATA-carnet

on kansainvälistä kaupankäynti helpottava tullimenettely (passitus), jota käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet’lla voidaan myös passittaa tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU)…