• ATA-carnet

    on kansainvälistä kaupankäynti helpottava tullimenettely (passitus), jota käytetään muiden kuin kaupallisten tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin tai -vientiin esimerkiksi näyttelyyn tai messuille. ATA-carnet’lla voidaan myös passittaa tällaisia tavaroita sellaisten alueiden (esim. EU) tai maiden kautta, joissa väliaikaista maahantuontia ei voi käyttää. (lähde: tulli.fi)

  • passitus

    on tullaamattoman tavaran kuljetusta tullien välillä.

  • TIR-carnet

    on yksi passitus menetelmä ja tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Sitä käytetään, kun tullaamatonta tai unionitavaraa kuljetetaan EU:n ulkopuolelle toiseen TIR-yleissopimuksen maahan tai sellaisen kautta takaisin EU:hun. Pelkästään unionin sisällä ei voi käyttää TIR-passitusta. (lähde: tulli.fi)