• ASTM

    1.2.1 eli American Society for Testing and Materials tarkoittaa amerikkalaista standardisoimisjärjestöä.