ASTM

eli American Society for Testing and Materials tarkoittaa amerikkalaista standardisoimisjärjestöä.