• astia

  1.2.1 tarkoittaa suljinlaitteineen yksikköä, joka voidaan täyttää aineilla tai esineillä ja jossa aineet ja esineet pysyvät. Säiliöt eivät kuulu tähän määritelmään. Lue; Kryoastia, Sisäastia, Paineastia, Jäykkä sisäastia ja Kaasupatruuna.

 • astia (luokka 1)

  1.2.1 määritelmään kuuluvat sisäpakkauksena tai välipakkauksena käytettävät laatikot, pullot, tölkit, tynnyrit, purkit tai putket suljinlaitteineen.

 • astia, avoin kryo-

  1.2.1 tarkoittaa jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille tarkoitettua lämpöeristettyä kuljetettavaa astiaa, jossa ilmanpaine ylläpidetään jatkuvan ilmauksen avulla.

 • astia, putki-

  (luokka 2) tarkoittaa saumatonta tai komposiittista kuljetettavaa paineastiaa, jonka vesitilavuus on yli 150 litraa mutta enintään 3000 litraa.

 • kaasupatruuna

  eli pieni kaasua sisältävä astia tarkoittaa kertakäyttöön tarkoitettua astiaa, jonka tilavuus on enintään 1000 ml, kun kyseessä on metallinen kaasupatruuna. Tilavuus enintään 500 ml, kun kyseessä on synteettinen tai lasinen kaasupatruuna, ja joka sisältää paineenalaista kaasua tai kaasuseosta. Se voidaan varustaa venttiilillä. (6.2.6) Kaasupatruunat luokitellaan nimikkeeseen UN 2037.

 • pakkaus, uusiovalmistettu

  tarkoittaa erityisesti: (a) metallitynnyriä: (i) joka on valmistettu YK-tyyppihyväksytyksi muokkaamalla tyyppihyväksymätöntä tynnyriä (ii) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi, tai (iii) jonka rakenteeseen kiinteästi liittyviä osia on vaihdettu (esim. kiinteät päädyt) (b) muovitynnyriä: (i) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi (esim. 1H1:stä 1H2:ksi), tai (ii) jonka rakenteeseen kiinteästi…

 • tynnyri

  tarkoittaa tasa- tai kuperapohjaista lieriön muotoista pakkausta, joka on valmistettu metallista, pahvista, muovista, vanerista tai muusta sopivasta aineesta. Tämä määritelmä käsittää myös muun muotoiset pakkaukset kuten pyöreät suippokaulaiset pakkaukset tai sangon muotoiset pakkaukset. Puutynnyrit ja kanisterit eivät sisälly tähän määritelmään.

 • tynnyri, puu-

  tarkoittaa luonnonpuusta valmistettua poikkileikkauspinnaltaan ympyrän muotoista kuperaseinäistä pakkausta, jossa on vaippalaudat ja päädyt sekä vanteet.