• tukahduttava

    (A) (Asphyxiant) on aineen vaaraominaisuus. Käytetään kaasujen vaaraominaisuuksien merkitsemiseen; kaasuja, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen. Jos oikeita työskentelytapoja ei noudateta, nämä kaasut voivat aiheuttaa onnettomuuksia, sillä niiden pitoisuuksien muutoksia ympäröivässä ilmassa ei voida havaita aistein.  Esim. UN 1046, HELIUM,…