tukahduttava

(A) (Asphyxiant) on aineen vaaraominaisuus. Käytetään kaasujen vaaraominaisuuksien merkitsemiseen; kaasuja, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen. Jos oikeita työskentelytapoja ei…