• laki ylikuormamaksusta

    Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa tieliikennelaissa (267/81) tai sitä vastaavassa Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetulla tiellä määrätään valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän lain mukaan. (14.1.1982/51) (lähde: finlex.fi) lue asetus ylikuormamaksusta.