kuljetuskielto

Vaarallisten aineiden kuljetuskielto osoitetaan liikennemerkillä nro. 318. Liikennemerkkiä täydennetään lisäkilvellä. Lue A-VAK ja B-VAK.

kuljetusrajoitus

(vak) voi olla alueellinen kuljetusrajoitus, yleinen kuljetusrajoitus tai tunnelirajoitus.

tunnelirajoitus

Vak-lain 14 b § mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voi rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tunnelissa. Sovellettaessa vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen läpikulkurajoituksia tunneleissa Liikenne- ja viestintäviraston on luokiteltava tunneli yhteen tunneliluokista. Huomioon…

tunneliluokat

tarkoittavat vaarallisten aineiden kuljetuksissa, aine- / määräkohtaisia kuljetusrajoituksia tunneluokasta riippuen. Luokittelun tunneliluokkiin on perustuttava olettamukseen, että tunneleissa esiintyy kolme päävaaraa, joista voi seurata useita uhreja tai vakavia vauriota tunnelin rakenteelle:…

reittirajoitus

lue yleinen kuljetusrajoitus ja alueellinen kuljetusrajoitus.

alueellinen kuljetusrajoitus

Liikenne- ja viestintävirasto voi kunnan perustellusta esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa…