alleajosuoja

tarkoittaa kuorma-auton tai perävaunun akseleiden väliin sijoitettua palkistoa, joka estää pienempien ajoneuvojen ajautumisen kyseessä olevan ajoneuvon alle onnettomuustilanteissa. (44 § / 45 §) N3-luokan ajoneuvoissa on oltava etu- ja taka-alleajosuojaus,…