• alipaine

  tarkoittaa kohteen pienempää painetta verrattuna ympäristöön.

 • paine

  Paine ( p) on suure, joka ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa. Matemaattisesti paine ilmaistaan muodossa; p = F/A. Ylipaine tai alipaine ilmaisee erotusta ympäröivän ilmakehän paineeseen.

 • paine, ohjaus-

  on perävaunun käyttöjarruventtiiliä ohjaava, vetoautosta tulevan ohjausjohdon ylipaine. (lähde: traficom.fi)

 • venttiili, alipaine

  1.2.1 tarkoittaa paineen vaikutuksesta automaattisesti toimivaa, jousikuormitettua laitetta, jonka tarkoituksena on estää liian suuren sisäisen alipaineen kehittyminen säiliössä.