alipaine

tarkoittaa kohteen pienempää painetta verrattuna ympäristöön.

paine

Paine ( p) on suure, joka ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa kohtisuoraa voimaa. Matemaattisesti paine ilmaistaan muodossa; p = F/A. Ylipaine tai alipaine ilmaisee erotusta ympäröivän ilmakehän paineeseen.

ohjauspaine

on perävaunun käyttöjarruventtiiliä ohjaava, vetoautosta tulevan ohjausjohdon ylipaine. (lähde: traficom.fi)

alipaineventtiili

tarkoittaa paineen vaikutuksesta automaattisesti toimivaa, jousikuormitettua laitetta, jonka tarkoituksena on estää liian suuren sisäisen alipaineen kehittyminen säiliössä. (VAK_tiemaarays_LIITTEET) Alipaineventtiili on tekninen turvalaite, joka avautuu, kun suljetun tilan paine laskee säädetyn rajan alle…