• säteily, alfa-

    on voimakkaasti ionisoivaa mutta heikosti läpäisevää radioaktiivista säteilyä. Se on radioaktiivisen hajoamisen yksi muoto. (wikipedia.fi) Alfahiukkanen rakentuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. Alfasäteily on vaarallista, jos sitä lähettävää ainetta joutuu elimistöön. (stuk.fi)