akseliväli

on ajoneuvon akseleiden välinen etäisyys. Akseliväli vaikuttaa auton ajettavuuteen suuremmilla nopeuksilla, kääntösäteeseen ja suurimpaan akselille sallittuun massaan. (lähde: wikipedia.fi)