• akseli

  on koneenelin, jonka tehtävänä on siirtää vääntömomenttia ja kannattaa pyöriviä tai heiluvia koneen osia sekä välittää niiden kiinnittyminen laakereihin ja runkoon.

 • akselimassa

  on yksittäiselle akselille kohdistuva massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin akselin välityksellä. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää asetuksessa (4.12.1992/1257) määrättyjä arvoja. Lisäksi liikennemerkillä n:o 346 (ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiellä sallittuja akselikohtaisia massoja. Suurimman sallitun akselikohtaisen kuormituksen näkee…

 • akselipaino

  lue akselimassa.

 • kytkennän siltasääntöpituus

  tarkoittaa, että vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summa ei saa ylittää määrää, joka lasketaan telien äärimmäisten akseleiden etäisyydelle. Ennen vuoden 2019 huhtikuun alkua käyttöönotettujen autojen ja perävaunujen osalta asetus astuu voimaan vuoden 2024 alusta.

 • massa, kytkentä-

  suurin kytkennässä sallittu hinattavan ajoneuvon todellinen kokonaismassa. Eli hinattavan ajoneuvon omamassa ja kuorman paino. (2 § / 32 a §) Kytkentämassalla kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun, traktorin perävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa; (88 §) Laki määrittelee kytkentämassasta mm. seuraavaa; ”jos suurimmalta rekisteröinnissä…

 • massa, teli-

  eli telille kohdistuva massa, on suurin teknisesti sallittu massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin telin välityksellä. Liikennemerkillä 347 (ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiekohtaisesti suurimpia sallittuja telille kohdistuvia massoja.

 • siltasääntöpituus

  (perävaunun siltasääntöpituus) on mitta vetotapin tai vetosilmukan keskeltä perävaunun taaimpaan akseliin. Niin sanottu siltasääntö koskee 4- ja 5-akselista autoa (21 § 3) sekä ajoneuvoyhdistelmiä, jotka painavat yli 44 tonnia (23 § 4). Laki rajoittaa auton tai yhdistelmän massan ja äärimmäisten akselien välin suhdetta. Suurin sallittu perävaunun massa saadaan lisäämällä 20…

 • suurin sallittu massa

  tarkoittaa täyteen kuormatun ajoneuvon suurinta sallittua massaa.

 • teli

  on sellainen peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien ryhmä, jossa akselien kuormitukset jakautuvat vakiosuhteessa taikka ajoneuvon valmistajan määrittelemällä tavalla kuormitustilanteen mukaisesti.

 • tieliikenteessä sallitut akselimassat

  ovat rekisteröintitodistuksen teknisessä osassa annettuja massa-arvoja, jotka ilmoittavat suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat.