tieliikenteessä sallitut akselimassat

ovat rekisteröintitodistuksen teknisessä osassa annettuja massa-arvoja, jotka ilmoittavat suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat.

akseli

on koneenelin, jonka tehtävänä on siirtää vääntömomenttia ja kannattaa pyöriviä tai heiluvia koneen osia sekä välittää niiden kiinnittyminen laakereihin ja runkoon.

vähimmäisakselikuormitus

on laissa säädetty tai valmistajan määrittelemä kuormitus, mikä tulee vähintään kohdistus akselille vakauden, ohjautuvuuden ja jarrutustehon varmistamiseksi. Laki määrittelee mm. tietyt prosentit vetävälle akselille kohdistuvasta massasta erilaisissa tilanteissa. (23 §…

telimassa

eli telille kohdistuva massa, on suurin teknisesti sallittu massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin telin välityksellä. Liikennemerkillä 347 (ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa) voidaan rajoittaa tiekohtaisesti suurimpia sallittuja…

teli

on sellainen peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien ryhmä, jossa akselien kuormitukset jakautuvat vakiosuhteessa taikka ajoneuvon valmistajan määrittelemällä tavalla kuormitustilanteen mukaisesti.

suurin sallittu massa

tarkoittaa täyteen kuormatun ajoneuvon suurinta sallittua massaa.

siltasääntöpituus

(perävaunun siltasääntöpituus) on mitta vetotapin tai vetosilmukan keskeltä perävaunun taaimpaan akseliin. Niin sanottu siltasääntö koskee 4- ja 5-akselista autoa (21 § 3) sekä ajoneuvoyhdistelmiä, jotka painavat yli 44 tonnia (23…

kytkennän siltasääntöpituus

tarkoittaa, että vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summa ei saa ylittää määrää, joka lasketaan telien äärimmäisten akseleiden etäisyydelle. Ennen vuoden 2019 huhtikuun alkua käyttöönotettujen autojen…

kytkentämassa

suurin kytkennässä sallittu hinattavan ajoneuvon todellinen kokonaismassa. Eli hinattavan ajoneuvon omamassa ja kuorman paino. (2 § / 32 a §) Kytkentämassalla kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun,…