akselileveys

on samassa akselissa sijaitsevien pyörien keskikohdan välinen etäisyys.