akseli

on koneenelin, jonka tehtävänä on siirtää vääntömomenttia ja kannattaa pyöriviä tai heiluvia koneen osia sekä välittää niiden kiinnittyminen laakereihin ja runkoon.

telin painopiste

tarkoittaa telin painopistettä, kun teli on kuormitettu suurimpaan tiellä sallittuun massaan ja vain hitaissa nopeuksissa käytettävissä olevat akselien kevennys- ja kuormitustoiminnot eivät ole aktivoituneet. (lähde: traficom.fi)

vetävä teli

tarkoittaa että molemmat akselit telillä ovat vetäviä.

teli

on sellainen peräkkäisten etuakselien tai peräkkäisten taka-akselien ryhmä, jossa akselien kuormitukset jakautuvat vakiosuhteessa taikka ajoneuvon valmistajan määrittelemällä tavalla kuormitustilanteen mukaisesti.

pendeliakseli

tarkoittaa erikoiskuljetusajoneuvossa käytettävää erillisjousitettua akselia, jossa renkaat kallistuvat siten, että niiden kautta ajoneuvosta kohdistuu tienpintaan tasainen kuormitus riippumatta tienpinnan epätasaisuudesta. (lähde: traficom.fi)

ohjautuva akseli

on akseli, jonka pyörien ohjauskulma muuttuu vain renkaiden ja tien pinnan välisten voimien vaikutuksesta; ohjautuvana akselina ei kuitenkaan pidetä akselia, jonka ohjauskulmassa tapahtuu pieni muutos akselin kiinnityksen elastisuuden vuoksi. Sanotaan…

ohjaava akseli

on akseli, jonka pyöriä voidaan kääntää suoraan tai epäsuorasti suhteessa ajoneuvon pituusakseliin ajoneuvon liikkumissuunnan määräämiseksi. (31/2019/ 2 §) Ohjaavia akseleita on yleisimmin yksi, mutta 4 tai 5 -akselisissa ajoneuvoissa niitä…

etuteli

on kahden akselin muodostama kokonaisuus, jossa auton takimmaisen vetävän akselin eteen on sijoitettu kiinteä tai nostettava akseli. (lähde: Ylipukki)

akselimassa

on yksittäiselle akselille kohdistuva massa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen jonkin akselin välityksellä. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää asetuksessa (4.12.1992/1257) määrättyjä arvoja. Lisäksi…