ajopiirturilevy

tarkoittaa kuljettajakorttia edeltävää, ajo- ja lepoaika tallennusvälinettä, jota käytetään analogisessa ajopiirturissa.

analoginen ajopiirturi

tai mekaaninen ajopiirturi eli digitaalista ajopiirturia edeltävä ajopiirturi malli, jossa ajo- ja lepoaikatiedot piirtyvät ajopiirturilevylle.