ajoneuvoryhmä

on rekisteritodistuksessa ajoneuvolle määritelty ryhmä; esimerkiksi varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo.