• ajoneuvoryhmä

    on rekisteritodistuksessa ajoneuvolle määritelty ryhmä; esimerkiksi varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo.