säiliön täyttöaste

Kuljetettaessa vaarallisia aineita ympäristön lämpötilassa eivät erityyppisten säiliöiden täyttöasteet saa ylittää ainekohtaisesti määrättyjä arvoja, jotka on määritelty kuljetusmääräyksissä. Nesteiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön, jota ei ole jaettu väliseinällä tai loiskelevyillä enintään…

ajoneuvon täyttöaste

on ajoneuvon kuljettaman kuorman määrä (paino tai tilavuus) prosentteina (%) ko. ajoneuvon sallitusta maksimäärästä. (lähde: logistiikanmaailma.fi) Lue lisää; Rahditus 2; rahditusperusteet