• täyttöaste

    tarkoittaa kaasun massan ja 15 °C lämpötilassa olevan veden massan, joka täyttäisi kokonaan käyttövalmiin paineastian, suhdetta.

  • täyttöaste, ajoneuvon

    on ajoneuvon kuljettaman kuorman määrä (paino tai tilavuus) prosentteina (%) ko. ajoneuvon sallitusta maksimäärästä. (lähde: logistiikanmaailma.fi) Lue lisää; Rahditus 2; rahditusperusteet

  • täyttöaste, säiliön

    Kuljetettaessa vaarallisia aineita ympäristön lämpötilassa eivät erityyppisten säiliöiden täyttöasteet saa ylittää ainekohtaisesti määrättyjä arvoja, jotka on määritelty kuljetusmääräyksissä. Nesteiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön, jota ei ole jaettu väliseinällä tai loiskelevyillä enintään 7500 litran suuruisiin osastoihin, täyttöasteen on oltava vähintään 80 % tai enintään 20 % säiliön tilavuudesta. ”Kun säiliö on täynnä,…