takaylitys

on telin painopisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys. (lähde: traficom.fi) Takaylitys / peräylitys termiä käytetään joskus myös kun puhutaan kuorman ulottumisesta ajoneuvon ulkopuolelle pituussuunnassa. Kuorma saa pituussuunnassa ulottua edessä…

akselileveys

on samassa akselissa sijaitsevien pyörien keskikohdan välinen etäisyys.

ajoneuvon kokonaispituus

on mitta (mm), joka mitataan standardin ISO 612-1978 termin n:o 6.1 mukaisesti. Mitta merkitään ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, kohtaan muut tekniset tiedot (massat kg). Käytännössä ajoneuvon pituuden mitta on etummaisesta, ulommaisesta osasta…

ajoneuvon leveys

on rekisteröintitodistukseen merkitty mitta arvo (mm). Asetuksessa (4.12.1992/1257) on määritelty maksimi arvo. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn…