ajoneuvon miehistön jäsen

tarkoittaa kuljettajaa tai muuta henkilöä, joka on kuljettajan mukana turvallisuuden, turvatoimien, koulutuksen tai toiminnan takia. VNa (27 §) rajaa muiden kuin miehistön jäsenten kuljetuksesta ajoneuvossa; ”Henkilöiden kuljettaminen vaarallisia aineita kuljettavassa…