• rekisteröintitodistus

    (ajoneuvon) on asiakirja, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa. (lähde: eur-lex) Rekisteröintitodistuksen tekninen osa pitää sisällään ne mitta- ja massa-arvot, jotka kuljettajan täytyy tietää voidakseen esimerkiksi laskea ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kantavuuden.