ajoneuvoryhmä

on rekisteritodistuksessa ajoneuvolle määritelty ryhmä; esimerkiksi varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo.

ajoneuvoluokka

Ajoneuvot on jaettu ajoneuvojenperusluokkiin ja niiden alaluokkiin. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot on jaettu tarkempiin luokkiin (esim. matkailuauto). (lähde: traficom.fi)