• ajoneuvo

  on ajoneuvolain määritelmän mukaan maalla kulkemaan tarkoitettu laite, joka ei kulje kiskoilla. Ajoneuvo itsessään kuljetusyksikkö tai sellaisen osa. 1.2.1 Ajoneuvo, ks. Monisäiliöajoneuvo, Ajoneuvo, umpinainen, Ajoneuvo, avonainen, Ajoneuvo, peitteellä varustettu ja Säiliöajoneuvo.

 • ajoneuvo, N1-luokan

  on pakettiauto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

 • ajoneuvo, N2-luokan

  on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta alle 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

 • ajoneuvo, N3-luokan

  on kuorma-auto ja ensisijaisesti tavaran kuljettamiseen suunniteltu ja rakennettu auto, jonka luokittelumassa on suurempi kuin 12 tonnia. Ajoneuvojen perusluokitus (finlex.fi)

 • ajoneuvolaki

  käsittelee tieliikennelaissa (10.8.2018) tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien ajoneuvojen: 1) luokitusta; 2) rakennetta, hallintalaitteita, varusteita, järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä; 3) ympäristöominaisuuksia; 4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekisteröintiä; 5) määräaikaisia ja muita ajoneuvon kunnon ja rekisteriin merkittyjen tietojen tarkastamiseksi ja muuttamiseksi suoritettavia katsastuksia. 15.1.2021/82

 • ajoneuvoluokka

  Ajoneuvot on jaettu ajoneuvojenperusluokkiin ja niiden alaluokkiin. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot on jaettu tarkempiin luokkiin (esim. matkailuauto). (lähde: traficom.fi)

 • laki, tiekuljetussopimus-

  (23.3.1979/345) lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR; SopS 48–50/73) osapuoli (kansainvälinen kuljetus). (lähde: finlex.fi)

 • nopeudenrajoitin

  Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetun nopeudenrajoittimen tulee estää M2- ja M3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 100 km/h. Nopeudenrajoittimen tulee estää N2- ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90 km/h. (lähde: traficom.fi)