lastinkuljetusyksikkö

tarkoittaa ajoneuvoa, vaunua, konttia, säiliökonttia, UN-säiliötä tai MEG-konttia.

kuljetusyksikkö

on moottorikäyttöinen ajoneuvo tai tällaisen ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä. Laista löytyy määräyksiä mitkä ovat kuljetusyksikkö kohtaisia (esim. vapaaraja), sekä ajoneuvo kohtaisia (esim. yhteenkuormauskielto).

ajoneuvon leveys

on rekisteröintitodistukseen merkitty mitta arvo (mm). Asetuksessa (4.12.1992/1257) on määritelty maksimi arvo. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn…

moottorikäyttöinen ajoneuvo

on konevoimalla kulkeva ajoneuvo; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat auto, mopo, moottoripyörä, kolmi- ja nelipyöräisten L-luokkien ajoneuvot, traktori, kevytauto, moottorityökone ja maastoajoneuvo. (3 §)

ajoneuvolaki

käsittelee tieliikennelaissa (10.8.2018) tarkoitetulla tiellä ja muualla käytettävien ajoneuvojen: 1) luokitusta; 2) rakennetta, hallintalaitteita, varusteita, järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä; 3) ympäristöominaisuuksia; 4) hyväksymistä liikenteeseen ja rekisteröintiä; 5) määräaikaisia…

avonainen ajoneuvo

tarkoittaa ajoneuvoa, jonka lava on avoin tai vain sivu- ja perälaudoilla varustettu.

ajoneuvo

on ajoneuvolain määritelmän mukaan maalla kulkemaan tarkoitettu laite, joka ei kulje kiskoilla.