turvallisuusneuvonantaja

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään…

ajolupavaatimus

tarkoittaa laissa (2.8.1994/719) tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa (11 b §). Ajoluvasta säädetään lisäksi (6.4.2011/401 / 4 §). lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus