yhdistetty perusajolupa

(YP) tarkoittaa ADR-perusajoluvan, räjähdeajoluvan ja radioaktiivisten aineiden ajoluvan sisältävän yhdistetyn peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljettaa vaarallisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (VAK_tiemaarays_LIITTEET) 1.1.3.6.3…

väliaikainen ajolupa

(ADR) tarkoittaa kirjallista lupaa, joka ADR -ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti. Väliaikainen lupa on…

turvallisuusneuvonantaja

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan tätä toimintaa sekä selvittämään…

säiliöajolupa

(ES) tarkoittaa yhdistetyn ADR-peruskurssin ja säiliökuljetusten erikoiskurssin tai ADR-peruskurssin ja säiliökuljetusten erikoiskurssin sekä niitä kutakin vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa.  (4 § (19.12.2018/1207)) Luvalla saa kuljettaa; a) vaarallisia aineita…

radioaktiivisten aineiden ajolupa

(E7) tarkoittaa ADR-peruskurssin ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa, jolla saa kuljettaa muita kuin luokan 1 räjähteitä yli määriteltyjen vapaarajojen. Lue: Valtioneuvoston…

perusajolupa

tarkoittaa ADR-peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljettaa muita vaarallisia aineita kuin luokan 1 räjähteitä tai luokan 7 radioaktiivisia aineita Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (VAK_tiemaarays_LIITTEET)…

ajolupavaatimus

tarkoittaa laissa (2.8.1994/719) tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa (11 b §). Ajoluvasta säädetään lisäksi (6.4.2011/401 / 4 §). lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

ajolupakoe

tarkoittaa ADR-ajoluvan myöntämisen edellytyksissä määriteltyä Liikenne- ja Viestintäviraston (traficom) järjestämää koetta, jonka perusteella ajolupa voidaan myöntää. (10 §)