räjähdeajolupa

(E1) tarkoittaa ADR -peruskurssin ja luokan 1 räjähteiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa. Luvalla saa kuljetettaa muita kuin luokan 7 radioaktiivisia aineita, yli määriteltyjen vapaarajojen. (4…

radioaktiivisten aineiden ajolupa

(E7) tarkoittaa ADR-peruskurssin ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella myönnettävää ajolupaa, jolla saa kuljettaa muita kuin luokan 1 räjähteitä yli määriteltyjen vapaarajojen. Lue: Valtioneuvoston…

ajolupavaatimus

tarkoittaa laissa (2.8.1994/719) tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa (11 b §). Ajoluvasta säädetään lisäksi (6.4.2011/401 / 4 §). lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus

ajolupakoe

tarkoittaa ADR-ajoluvan myöntämisen edellytyksissä määriteltyä Liikenne- ja Viestintäviraston (traficom) järjestämää koetta, jonka perusteella ajolupa voidaan myöntää. (10 §)

ADR-ajolupa

on koulutuksen ja kokeen perusteella myönnettävä lupa, joka oikeuttaa kuljettamaan vaarallisia aineita yli määritettyjen vapaarajojen. Luvasta säädetään asetuksessa (6.4.2011/401). lue: vapaaraja; vapaarajan määritys lue: Ajolupavaatimus; kappaletavara- vai säiliökuljetus?