C1E-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on B-luokan…

C1-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään…

CE-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa on C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg ja…

C-ajokorttiluokka

oikeuttaa kuljettamaan muita kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä. Sekä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa…