luokka 9

Muut vaaralliset aineet ja esineet. Luokkaan 9 kuuluvat aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana vaaran, jota ei ole mainittu muissa luokissa. (2.2.9.1.1)  

luokka 8

Syövyttävät aineet ovat aineita, jotka kemiallisesti aiheuttavat pysyvän ihovaurion tai vuodon sattuessa voivat vahingoittaa tai tuhota muita tavaroita tai kuljetusvälineitä. Tähän luokkaan kuuluvat myös aineet, jotka vasta veden kanssa muodostavat…

luokka 7

Radioaktiiviset aineet. Radioaktiivinen aine tarkoittaa radionuklideja sisältävää ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus ja kokonaisaktiivisuus lähetyksessä ylittää kuljetusmääräyksissä määritellyt rajat.    

luokka 6.2

Tartuntavaaralliset aineet. Luokkaan 6.2 kuuluvat tartuntavaaralliset aineet. Näissä kuljetusmääräyksissä tartuntavaarallisia aineita ovat ne aineet, joiden tiedetään tai kohtuullisella varmuudella oletetaan sisältävän taudinaiheuttajia. Taudinaiheuttajiksi määritellään mikro-organismit (mukaan lukien bakteerit, virukset, riketsiat,…

luokka 6.1

Myrkylliset aineet. Luokkaan 6.1 kuuluvat ne aineet, joista kokemuksen perusteella tiedetään tai eläinkokeiden perusteella voidaan olettaa, että ne suhteellisen pieninä määrinä ihmisen elimistöön joutuessaan joko hengitettyinä, ihon kautta imeytyessään tai…

luokka 5.2

Luokkaan 5.2 kuuluvat orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet. (2.2.52.1.1) Orgaaniset peroksidit ovat orgaanisia aineita, jotka sisältävät bivalentin -O-O – rakenteen ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa toinen tai molemmat…

luokka 5.1

Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet. Luokkaan 5.1 kuuluvat aineet, jotka siitä huolimatta, etteivät itse välttämättä ole palavia, voivat yleensä niistä vapautuvasta hapesta johtuen aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista. Tähän luokkaan…

luokka 4.3

Luokkaan 4.3 kuuluvat aineet, jotka veden kanssa reagoidessaan kehittävät palavia kaasuja, jotka voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia, sekä esineet, jotka sisältävät sellaisia aineita.

luokka 4.2

Luokaan kuuluvat helposti itsestään syttyvät aineet; – Pyroforiset aineet (eli itsestään syttyvät aineet) mukaan lukien seokset ja liuokset (nestemäiset tai kiinteät), jotka jo pieninä ainemäärinä syttyvät ilman vaikutuksesta viidessä minuutissa….

luokka 4.1

2.2.41.1.1 Luokkaan 4.1 kuuluvat helposti syttyvät aineet ja esineet sekä epäherkistetyt räjähdysaineet, jotka ovat kiinteitä aineita kohdassa 1.2.1 olevan ”kiinteä” -määritelmän kohdan (a) mukaisesti, nestemäiset tai kiinteät itsereaktiiviset aineet ja…