luokka

(vak) eli aineluokka on kullekin vaaralliselle aineelle, ominaisuuksien perusteella määritelty luokka, joita kuljetusmääräyksissä sovelletaan. Kaasut (luokka 2) jakautuvat lisäksi alaluokkiin. 2.1.1.1 Vaaralliset aineet ja esineet luokitellaan seuraavasti: Luokka 1 Räjähteet…